1st TNPA ALL THAILAND YOUNG KOI SHOW 2018 (THAILAND)

YOUR SUCCESS, OUR PRIDE! Koikichi fish farm, on behalf of our customers, entered 144 koi to this koi show in Thailand on 1st TNPA ALL THAILAND YOUNG KOI SHOW 2018. We won 98 prizes from the show. Among these prizes, there are 8 Major prizes, 40 Winner prizes, 32 first runner up prizes and 18 second runner up prizes the success rate is 68.05% from total entered koi.

MINI CHAMPION

Owner: MR.PREECHA ORANARAMKUL

Breeder: ISA KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

KOKUGYO PRIZE 65 BU

Owner: PREM K TOWN

Breeder: MIYATORA KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

KOKUGYO PRIZE 30 BU

Owner: MR.PETOON MANEEPAIROJ

Breeder: KOIWA KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

KOKUGYO PRIZE 20 BU

Owner: DONG DONGS KOI CLUB

Breeder: SUZUSEI KOI FARM (SEIJURO)

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

KOKUGYO PRIZE 15 BU

Owner: MR.PREECHA ORANARAMKUL

Breeder: ISA KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

SAKURA PRIZE 40 BU

Owner: MR.DEO SUNNITILAWAN

Breeder: HIROI KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

SAKURA PRIZE 25 BU

Owner: MR.PHEERAWIT TECHAWACHIRAMANEE

Breeder: KAWAKAMI KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

SAKURA PRIZE 15 BU

Owner: MR.OLEG KALNIN

Breeder: TANAKA KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

WINNER SHOWA 65 BU

Owner: MR.GOVIT PATOOMNAKUL

Breeder: OKAYAMA MOMOTAROKOI

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

WINNER TANCHO 65 BU

Owner: MR.GARY WONG

Breeder: OTSUKA KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

WINNER KAJUKU 65 BU

Owner: DORAEMON

Breeder: OMOSAKO KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

WINNER MALE KOHAKU 65 BU

Owner: MR.TONY TITAN

Breeder: OKAYAMA MOMOTAROKOI

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

WINNER KAJUKU 60 BU

Owner: MR.VICHEIN MANURANGSI

Breeder: OMOSAKO KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

WINNER DOITSUGOI 60 BU

Owner: MR.OLEG KALNIN

Breeder: KAWAKAMI KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

WINNER MALE SHOWA 60 BU

Owner: MR.CHAWANUT KHAIRUSMEE

Breeder: SAKAI FISH FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

WINNER UTSURIMONO 55 BU

Owner: MR.PANCHASIT SRIINKAM

Breeder: OMOSAKO KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

WINNER GINRIN A 55 BU

Owner: MR.PRAKIT ARUNSOPHA

Breeder: OKAYAMA MOMOTAROKOI

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

WINNER KOHAKU 50 BU

Owner: MRS.PATTARAWADEE THAMNIYOM

Breeder: SAKAI FISH FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

WINNER GOSHIKI 45 BU

Owner: MR.TONIKARU PIPE

Breeder: AOKIYA KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

WINNER KOROMO 40 BU

Owner: MR.PHEERAWIT TECHAWACHIRAMANEE

Breeder: OTSUKA KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

WINNER GOSHIKI 40 BU

Owner: MR.TONY TITAN

Breeder: OTSUKA KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

WINNER KAWARIGOI 40 BU

Owner: MR.CHOTE JINGJANG

Breeder: KODA KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

WINNER DOITSUGOI 40 BU

Owner: MR.PHEERAWIT TECHAWACHIRAMANEE

Breeder: KODA KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

WINNER TANCHO 35 BU

Owner: MR.SIRI CHAISATHITWANICH

Breeder: OMOSAKO KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

WINNER KOROMO 35 BU

Owner: MR.PHEERAWIT TECHAWACHIRAMANEE

Breeder: MARUJYU KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

WINNER SHUSUI 35 BU

Owner: MR.VICHEIN MANURANGSI

Breeder: TANAKA KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

WINNER HIKARI UTSURIMONO & HIKARI MOYOMONO 35 BU

Owner: MR.CHOTE JINGJANG

Breeder: SAKAZUME KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

WINNER SHOWA 30 BU

Owner: MR.PAIBOON SUTTIPAJEEPONG

Breeder: IZUMIYA KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

WINNER UTSURIMONO 30 BU

Owner: PREM K TOWN

Breeder: OMOSAKO KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

WINNER GOSHIKI 30 BU

Owner: MR.TEERASIN NARINSUKSANTI

Breeder: KAWAKAMI KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

WINNER SHUSUI 30 BU

Owner: MR.OLEG KALNIN

Breeder: KAWAKAMI KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

WINNER HIKARI MOYOMONO & UTSURIMONO 30 BU

Owner: MR.PETOON MANEEPAIROJ

Breeder: TANAKA KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

WINNER KOHAKU 25 BU

Owner: MRS.PATTARAWADEE THAMNIYOM

Breeder: SAKAI FISH FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

WINNER UTSURIMONO 25 BU

Owner: MR.PHEERAWIT TECHAWACHIRAMANEE

Breeder: OMOSAKO KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

WINNER GOSHIKI 25 BU

Owner: MR.CHAROONPUN NILDECH

Breeder: KAWAKAMI KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

WINNER ASAGI 25 BU

Owner: DUKE CARP AT HOME

Breeder: KAWAKAMI KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

WINNER KAWARIGOI 25 BU

Owner: MR.SURAKAN JEERAWATVORAKUN

Breeder: KAWAKAMI KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

WINNER GINRIN B 25 BU

Owner: MRS.PATTARAWADEE THAMNIYOM

Breeder: SAKAZUME KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

WINNER KAJUKU 20 BU

Owner: MR.METHEE BOONMEE

Breeder: KANEKO KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

WINNER KAWARIGOI 20 BU

Owner: MR.WATCHARAPONG TREESINCHA

Breeder: SUZUSEI KOI FARM (SEIJURO)

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

WINNER HIKARI UTSURIMONO & HIKARI MOYOMONO 20 BU

Owner: TANAWIN

Breeder: TANAKA KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

WINNER GINRIN B 20 BU

Owner: MR.PHEERAWIT TECHAWACHIRAMANEE

Breeder: TANAKA KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

WINNER SHOWA 15 BU

Owner: MR.PREECHA ORANARAMKUL

Breeder: ISA KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

WINNER SHUSUI 15 BU

Owner: MR.PRASIT WANGBOONSANG

Breeder: TANAKA KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

WINNER KAJUKU 15 BU

Owner: DUKE CARP AT HOME

Breeder: KANEKO KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

WINNER KAWARIGOI 15 BU

Owner: MR.PRASIT WANGBOONSANG

Breeder: SUZUSEI KOI FARM (SEIJURO)

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

WINNER HIKARI UTSURIMONO & HIKARI MOYOMONO 15 BU

Owner: MR.WICHIT SANGSUKON

Breeder: TANAKA KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

WINNER GINRIN B 15 BU

Owner: MR.OLEG KALNIN

Breeder: TANAKA KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM