KOISHI : Momotaro Koi Farm
รายละเอียด : OWNER: Mr.Michio Maeda Mr.Daisuke Maeda
ที่อยู่ : 110-1, Mitsu-kunigahara, Okayama-shi, Okayama-ken, Japan
สายพันธุ์ที่ผลิต : Kohaku, Taisho Sanshoku ,Showa Sanshoku