Back to koi list : DAILY ADDICT

KOHAKU
TOSAI
20 CM.
BORN 2016
Unknown

CODE : DA305-06191

+ CERTIFICATE

BREEDER SAKAI FISH FARM

OYAGOI FIRST LOVE

เริ่มประมูลในอีก --:--:-- 19/Jun/2017 06:00:00 AM [GMT+7]

คำแนะนำ

1 ) ราคาที่ท่านใส่ในช่องราคา เป็นเพียงการตั้งงบประมาณสูงสุดที่ท่านจะสู้เท่านั้น โดยราคาปัจจุบันของปลาจะขึ้นเท่าที่จำเป็นแก่การที่จะทำให้ท่านเป็นผู้นำได้ โดยจะบวกเพียง 1 ช่องราคาจากผู้ให้ราคาสูงสุดรองจากท่านเท่านั้น ระบบนี้ช่วยให้ท่านไม่ต้องเฝ้าหน้าจอประมูล แต่สามารถชนะการประมูลได้ในราคาต่ำที่สุด
2 ) เมื่อถึงช่วง 5 นาทีสุดท้ายของการประมูล ถ้ามีท่านอื่นกดประมูลสู้ 1 ครั้ง เวลาจะปรับกลับไปเป็น 5 นาทีใหม่โดยอัตโนมัติ ท่านจะชนะการประมูลได้จนกว่าในช่วง 5 นาทีสุดท้ายนั้น ไม่มีท่านอื่นกดสู้การประมูลอีกเลย

ประวัติการประมูล

Ninu

5,000 THB

19/Jun/2017 21:49:33 PM

Lannister

5,000 THB

19/Jun/2017 21:49:33 PM

Ninu

4,600 THB

19/Jun/2017 21:49:25 PM

Lannister

4,500 THB

19/Jun/2017 21:49:25 PM

Ninu

4,100 THB

19/Jun/2017 20:30:25 PM

เอท่ามาวง

4,000 THB

19/Jun/2017 20:29:55 PM

chai

3,900 THB

19/Jun/2017 20:29:55 PM

เอท่ามาวง

3,800 THB

19/Jun/2017 20:25:26 PM

chai

3,700 THB

19/Jun/2017 20:25:26 PM

เอท่ามาวง

3,600 THB

19/Jun/2017 16:26:24 PM

Aod_clp

3,500 THB

19/Jun/2017 15:40:05 PM

NewDad

3,500 THB

19/Jun/2017 15:40:05 PM

Aod_clp

3,200 THB

19/Jun/2017 09:27:26 AM

The play

3,100 THB

19/Jun/2017 08:32:05 AM

Ninu

3,000 THB

19/Jun/2017 08:32:00 AM

The play

3,000 THB

19/Jun/2017 08:32:00 AM

Ninu

2,600 THB

19/Jun/2017 08:31:54 AM

The play

2,500 THB

19/Jun/2017 08:31:54 AM

Ninu

2,100 THB

19/Jun/2017 08:31:47 AM

The play

2,000 THB

19/Jun/2017 08:31:47 AM

Ninu

1,900 THB

19/Jun/2017 08:31:38 AM

The play

1,800 THB

19/Jun/2017 08:31:38 AM

Ninu

1,600 THB

19/Jun/2017 06:54:34 AM

The play

1,000 THB

19/Jun/2017 06:22:43 AM

MORE