Event : MATSUE SENSUKE TATEGOI

KOHAKU
2 YEARS OLD
49 CM.
BORN 2019
Female

CODE : EV175-03

+ CERTIFICATE

BREEDER MATSUE NISHIKIGOI CENTER

OYAGOI NADESHIKO

เริ่มประมูลในอีก --:--:-- 18/Oct/2020 06:00:00 AM [GMT+7]

 • Excluding keeping charge with insurance in Japan = 70,000yen

 • ไม่รวมค่าฝากเลี้ยงแบบมีประกันในประเทศญี่ปุ่น = 70,000 เยน

 • Excluding import charge / ไม่รวมค่านำเข้า

คำแนะนำ

1 ) ราคาที่ท่านใส่ในช่องราคา เป็นเพียงการตั้งงบประมาณสูงสุดที่ท่านจะสู้เท่านั้น โดยราคาปัจจุบันของปลาจะขึ้นเท่าที่จำเป็นแก่การที่จะทำให้ท่านเป็นผู้นำได้ โดยจะบวกเพียง 1 ช่องราคาจากผู้ให้ราคาสูงสุดรองจากท่านเท่านั้น ระบบนี้ช่วยให้ท่านไม่ต้องเฝ้าหน้าจอประมูล แต่สามารถชนะการประมูลได้ในราคาต่ำที่สุด
2 ) เมื่อถึงช่วง 5 นาทีสุดท้ายของการประมูล ถ้ามีท่านอื่นกดประมูลสู้ 1 ครั้ง เวลาจะปรับกลับไปเป็น 5 นาทีใหม่โดยอัตโนมัติ ท่านจะชนะการประมูลได้จนกว่าในช่วง 5 นาทีสุดท้ายนั้น ไม่มีท่านอื่นกดสู้การประมูลอีกเลย
3 ) ก่อนท่านจะประมูล กรุณาเช็คสภาพปลาจากภาพและวีดีโอโดยละเอียด เมื่อท่านร่วมประมูลหมายถึงท่านยอมรับสภาพปลาตามที่แสดงไว้ในภาพและวีดีโอ
4 ) เราจะดูแลปลาของท่าน 2 สัปดาห์ พร้อมด้วยประกันชีวิตและประกันคุณภาพตามสภาพปลาที่แสดงไว้ในภาพและวีดีโอของปลาตัวนั้นฟรี ถ้าลูกค้าท่านใดต้องการฝากปลาต่อ กรุณาติดต่อสอบถามเรา และเราอาจเรียกเก็บค่าฝากเพิ่มเติมตามขนาดและระยะเวลาที่ท่านฝากไว้ แต่เราไม่สามารถประกันชีวิตและคุณภาพของปลาต่อไปได้ครับ
5 ) ถ้าปลาระบุเป็นเพศเมีย แต่สุดท้ายเช็คแล้วเป็นเพศผู้และปลายังอยู่ที่ฟาร์ม เราจะยกเลิกการขายแล้วเครดิตราคาปลาไว้ในบัญชีของท่าน 100% เต็ม แต่ถ้าท่านนำปลากลับไปแล้ว เราจะให้ลูกค้าทุกท่านเก็บปลาไว้ แต่เราจะเครดิตยอด 50% ของราคาจบประมูลไว้ เพื่อให้ท่านใช้ในการประมูลครั้งต่อไปครับ